روز مرد

برای بنده تفاوتی بین روز زن و روز مرد وجود ندارد چرا که در هر دو حالت بنده به شدت مورد آزار و اذیت روحی و شکنجه‌های روانی قرار می‌گیرم خاطرم است اولین باری که کادوی روز زن خریدم، مجبور به خرید کادو، هم برای همسرم… هم برای مادرم… و هم برای مادر خانومم شدم.…