ایجاد انگیزه در کارمندان

ایجاد انگیزه در کارمندان انگیزه دادن به کارمندان، یکی از روش‌‎های مهم جهت علاقه آنها به کار و محیط کار است. شخصی را در نظر بگیرید که از محیط کار، برای خود بتی می‌سازد و همواره خود را ماشینی مکانیکی تصور می‌کند که می‌بایست روزها سر ساعت معین شده در محل کار خود حاظر شده…