حکایت شاخ‌‌های مجازی

اینایی هستن که عکس پروفایلشون دفتر خاطراته و بعضاً باهاش فخر می‌فروشن… این عزیزانی که تو مجازی با دوستان و فکوفامیلاشون سر موضوعاتی چون: رستوران رفتن، غذا خوردن، تفریح کردن و… سخت در رقابت هستن؛ اینایی که تمااااامی وقایع روزانه زندگیشون، در قالب عکس پروفایلشون خلاصه شده… اینا خیلی خاصن… و همچنین شاخن… اصن یکی…