پشت نویسی ماشین | بی فرهنگی | | ناهنجاری‌های اجتماعی | کمبود احساس

من با هر ماشین حسابی حساب میکنم جور درنمیاد…

در واقع چیزی که برای بنده مبهمه اینه که الان دقیقا خدا باید به کی مراجعه؟؟؟

به درگاه کی متصل؟؟؟

و برای این بزرگوار دعا کنه؟؟

ما درباره فیزیولوژی و آناتومی این جانوران رها شده در اجتماع سالها تحقیق و تفحص و فسفرها سوزاندیم و نتیجه کسب شده بدین شرح بوده:

این عزیزان عمیقا دچار کمبودهای احساسی بوده، لذا برای جبران این مهم، سخت تلاش و بدون استفاده از مغز، دست به حرکات خود جوش اینچنینی میزنن…

مثلا در این مورد، طرف در حالی که داره تبلیغ خدا رو میکنه، یگانگی خدا رو هم داره زیر سوال میبره ملعون…

حال طی تحقیقات بعمل آمده‌ای که بالا براتون گفتم، نتیجه کسب شده بدین گونه بوده که:

بایستی ایشون رو جُست…

به درختی بست (ترجیحاً سیب باشه)…

و در طبیعت رها کرد…

در نهایت منتظر ماند تا سیبی از آسمان به کله‌ی فندقیش برخورد کنه

قطعاً با این حرکت، ایشون سر عقل میاد

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment